Gilles Verstraeten

Gilles Verstraeten (30 jaar, Anderlecht) studeerde rechten in Kortrijk, Leuven en Brussel. Gilles werd tijdens zijn tienerjaren al verliefd op de hoofdstad in al zijn facetten, en besloot er zich dan ook te vestigen. Hij vatte zijn professioneel leven aan als medewerker in het Europees Parlement, maar besloot na tweeëneenhalf jaar dat hij zich voor zijn aangenomen thuisstad wou engageren. Daarom werd hij lid van de N-VA, en al snel vervoegde hij de N-VA fractie in het Brussels Parlement als beleidsmedewerker.  Daar zette hij zich onder andere in op dossiers rond leefmilieu, sociale zaken, onderwijs en tweetaligheid. Hij besloot uiteindelijk ook op de voorgrond te treden, stelde zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, werd in oktober 2018 verkozen als gemeenteraadslid in Anderlecht, en in mei 2019 als Brussels Parlementslid.

 

Als inwoner van Kuregem ziet Gilles dagelijks de uitdagingen waar onze stad mee te maken krijgt: jeugdwerkloosheid, armoede, een gebrek aan sociale cohesie... Daarom engageert hij zich in het Brussels Parlement rond thema’s als sociale zaken, inburgering, werk en economie. Daarnaast is hij ook voorzitter van de Commissie Onderwijs in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.