Gilles Verstraeten heeft volgende politieke taken naast zijn gemeentelijk mandaat in Anderlecht:

In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement:

  • Werk & Economie

In de Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG):

  • Onderwijs (voorzitter)
  • Gezin

In de VVGGC (Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie):

  • Gezondheid
  • Bijstand aan Personen
  • Inburgering
  • Kinderbijslag
  • Ouderenzorg
  • Daklozenopvang