Weinig effectieve sancties

In vergelijking met 2022 was er sprake van een verdubbeling, zowel bij het totaal aantal sancties (van 1.604 tot 3.255) als het aantal effectieve sancties (145 tot 295). Een effectieve sanctie betekent een verlaging of schorsing van de uitkering of uitsluiting betekent. “Vorig jaar was negen op de tien sancties een verwittiging”, aldus Verstraeten. “Er worden dus nog steeds weinig effectieve sancties opgelegd.” 

Geen verhaal van bestraffing maar responsabilisering

Het verschil met Vlaanderen blijft aanzienlijk. 29.038 of een op de vier werkzoekenden met uitkering ontving in 2023 een sanctie van de VDAB. Dat aandeel ligt zeven hoger dan in Brussel, met 3,7 procent van de werkzoekenden. Volgens Verstraeten is dit geen verhaal van bestraffing maar van responsabilisering: “Mensen die aangeven op zoek te gaan naar een job moeten dat ook effectief doen, ongeacht de arbeidsmarktsituatie. Sancties zijn uiteraard nooit een doel op zich. Het moet het sluitstuk zijn van een activeringsbeleid.”

Controle van werkzoekenden hervormen

Verstraeten benadrukt dat de N-VA de procedure wat betreft de controle van werkzoekenden in Brussel wil hervormen: “De opvolging van de werkzoekende en de evaluatie van de geleverde inspanningen moet meteen gebeuren, vanaf de (her)inschrijving bij Actiris, en niet na negen maanden zoals nu het geval is. Cruciaal daarbij is dat de arbeidsconsulent op regelmatige basis fysiek samenzit met de werkzoekende. Daarnaast willen we de controleprocedure vereenvoudigen en versnellen door de derde stap, het jurygesprek met drie onafhankelijke evaluatoren, te schrappen.”