Desastreus getalm zonder begroting

De Brusselse regering was vorige zomer snel gevormd. De PS schreef een regeerakkoord dat de Vlaamse stem voor verandering negeerde. Maar vandaag vraagt de Brusselse N-VA-fractie zich af wat er nog van dat regeerakkoord overblijft. “In al zijn haast en spoed was minister-president Vervoort vergeten om de krachtlijnen van de Brusselse begroting vast te leggen. Zelfs tegen de begrotingsdeadline van oktober 2019 kon Vervoort III geen knopen doorhakken om centen te vinden. Knopen doorhakken, keuzes maken en eventueel besparen is nochtans de essentie van regeren. De Brusselse uitdagingen zijn enorm, het getalm is desastreus”, aldus Cieltje Van Achter.

Corona: Brusselse regering als grote afwezige

Alsof Brussel zo al niet voldoende uitdagingen heeft, kwam daar begin dit jaar corona bovenop. Ook daar laat Vervoort het afweten, zegt Gilles Verstraeten. “De Brusselse regering bleek in dit kader vaak een afwezige: het gezondheidsbeleid werd onvoldoende gecoördineerd waardoor een chaotische reactie bij de gemeenten ontstond. Daardoor waren er soms 19 verschillende corona-‘beleiden’ in Brussel.”

Brussel gebruikt veiligheidsbevoegdheden niet

Ook op vlak van veiligheid is het gebrek aan daadkracht troef, stelt Matthias Vanden Borre. “De laatste maanden heeft Brussel helaas meermaals de internationale pers gehaald in negatieve zin. Minister-president Rudi Vervoort moet dringend ingrijpen. Hij heeft met de zesde staatshervorming veiligheidsbevoegdheden gekregen die hij onvoldoende valoriseert. Hij moet een eengemaakte aanpak formuleren voor alle problematische wijken in onze stad, onder meer door de politiereglementen te harmoniseren.”

Mooie beloften, maar geen vooruitgang

De conclusie voor de Brusselse N-VA-fractie is helder. “Dat ons Gewest moet vereenvoudigd worden, is een open deur intrappen. In het regeerakkoord staan er geen concrete engagementen, behalve dat er een ‘Staten Generaal’ moet komen. De verantwoordelijke minister heeft echter reeds verklaard dat hij hier weinig animo voor heeft en voorlopig ook geen middelen. Onze vrees is dat het zal blijven bij mooie beloften en dat we niet écht vooruit zullen gaan richting één Brussel.”

Download ‘Waar is Rudi?', de N-VA-analyse van 1 jaar Vervoort III door de N-VA