“Na de zomer van 2020 was er in Brussel zogezegd geen echt Covid-probleem. De Brusselse gezagsdragers bleven ontkennen en aarzelden te lang om problemen aan te pakken, terwijl gezondheidsactoren aan de alarmbel trokken.”

We voerden een gesprek met Brussels parlementslid Gilles Verstraeten over onder meer het beheer van de coronacrisis, de warrige Brusselse structuren en de Vlaamse vertegenwoordigers die Nederlandstaligen niet altijd even goed verdedigen.

Start video