Verplichte inburgering voor nieuwkomers in Brussel nu al voor vierde keer uitgesteld

Door Gilles Verstraeten op 10 december 2021, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel
Gilles Verstraeten

1 januari 2020. Dat was de datum waarop de verplichte inburgering in Brussel een feit moest zijn. Ook de deadlines van 1 januari 2021, de zomer van 2021 en 1 januari 2022 werden niet gehaald. Donderdag kreeg het Brussels Parlement van minister Maron te horen dat de nieuwe richtdatum 1 april 2022 is. “Dat is respectievelijk vijf en drie jaar na de goedkeuring van de ordonnantie in het Parlement in 2017 en het Samenwerkingsakkoord in 2019”, zegt Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten. “Van enige ernst of sense of urgency in dit dossier is al lang geen sprake meer. Dat terwijl de verplichte inburgering er in Vlaanderen al is sinds 2004 en in Wallonië sinds 2016.”

In de Commissie Gezondheid is donderdag gestemd over de toevoeging van een wettelijke basis van de inburgeringsordonnantie waardoor de gemeenten, de onthaalbureaus en de nieuwkomers zelf via de ontwikkelde digitale applicatie het dossier van de nieuwkomers kunnen opvolgen. Voor Verstraeten is het tekenend dat dit nu nog moet gebeuren. “De traagheid waarmee dit dossier vordert, is ongelofelijk. Op dit tempo is de kans klein dat de verplichte inburgering er nog deze legislatuur komt. Minister Maron benadrukt de vlotte samenwerking met de gemeenten en heeft de mond vol van info- en opleidingssessies, maar bij het gemeentebestuur van Anderlecht -dat deel uitmaakt van de werkgroepen- hoor ik dat er nog heel veel onduidelijkheid is rond de administratieve en praktische invulling van de verplichte inburgering.” 

Inburgering helpt nieuwkomers om zelfredzaam te worden

Wat het zoveelste uitstel van de invoering betreft, is Verstraeten kritisch: “De gezondheidscrisis heeft duidelijk gemaakt dat een aanzienlijk deel van de Brusselaars geen toegang vindt tot cruciale diensten zoals een huisdokter of het OCMW en amper vertrouwen heeft in de overheden wat vaccinatie betreft bijvoorbeeld. Tegelijkertijd blijft de armoede in Brussel stijgen en is de arbeidsmarktparticipatie van nieuwkomers in Brussel lamentabel laag. Inburgering helpt nieuwkomers om zelfredzaam te worden en sneller een nieuw leven te beginnen en om banden met het systeem op te bouwen. Dat de minister de invoering van de verplichting al zo lang laat aanslepen, is onaanvaardbaar en blijft niet zonder gevolgen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is