Gezondheidsminister Maron beweerde dat het om een loutere technische aanpassing ging om mondmaskers op de bus te kunnen opleggen, maar de ordonnantie die vandaag gestemd wordt gaat veel verder. Te ver. De regering eigent zich zelfs het recht toe om de gemeenschappen in Brussel haar wil op te leggen en op eigen houtje beperkingen op te leggen, bijvoorbeeld in de scholen. Dat is een flagrante bevoegdheidsoverschrijding.

Rechtsstaat uithollen

Gilles Verstraeten: “De regering kan dus opnieuw een avondklok opleggen en een samenscholingsverbod invoeren zonder parlementair debat of controle. Ik stelde voor om dit alleen toe te laten voor niet-vrijheidsbeperkende maatregelen zoals afstand houden, een mondmasker dragen of de regels betreffende de handhygiëne. Bij maatregelen die verder gaan moet het parlement zich kunnen uitspreken, desnoods achteraf. Het is bijzonder jammer dat men mij hierin niet is gevolgd. We blijven maar steeds verder de rechtsstaat uithollen.”

Brussel eigent zich bevoegdheden toe

Ook qua bevoegdheidsverdeling zijn er fundamentele problemen: “Brussel eigent zich hier bevoegdheden toe om beperkingen op te leggen aan cultuur, onderwijs, wat dan ook. Er is geen enkele plicht om bijvoorbeeld Vlaanderen of de Franse Gemeenschap te consulteren. Ook ons amendement om de desbetreffende overheid op de hoogte te brengen en overleg te plegen, werd weggestemd.”