De drie Brusselse parlementsleden kijken terug op drie jaar hard werk. “We dienden 546 vragen en 37 wetsvoorstellen in”, zegt fractievoorzitster Cieltje Van Achter. “We proberen steeds constructief te zijn, maar even vaak moeten de vinger op de pijnlijke wonde leggen.” Dat blijkt nodig, want het politieke bestuur van het hoofdstedelijk gewest blinkt volgens de N-VA uit in onkunde en stilstand.

Fouten aan elkaar geregen in corona-aanpak

De voorbije twee jaar werden natuurlijk gedomineerd door corona. Maar ook daar reeg gezondheidsminister Maron de fouten aan elkaar, in die mate zelfs dat de N-VA om zijn ontslag vroeg. Collega Elke Van den Brandt was gewoonweg nergens te zien. De lage vaccinatiegraad is ook een rechtstreeks gevolg van het te laat inspelen op de diversiteit in onze hoofdstad. “Dat heeft te maken met het falende inburgeringsbeleid. Dat zou zoals in Vlaanderen nieuwkomers wegwijs moeten maken in onze maatschappij. Maar in Brussel zien we tal van eilandjes waar wantrouwen hoogtij viert en de overheid geen grip op heeft”, zegt Gilles Verstraeten.

Duizelingwekkende schuld

Ook minister van Financiën en Begroting Sven Gatz was beter opgestapt, luidt het bij de N-VA. “De Brusselse schuld groeide sneller dan ooit en bedraagt nu een duizelingwekkende 3,5 miljard euro. Cieltje Van Achter: “Gatz wil dat ‘oplossen’ met trucjes om de factuur door te schuiven naar de pendelaars en Vlaamse belastingbetalers. Van cruciale hervormingen en besparingen is er echter geen sprake.”  

Moeras van zware criminaliteit

Brussel zakt ook verder weg in het moeras van drugs en zware criminaliteit. De recente successen van de politiediensten met de operatie Sky tonen dat ook aan, maar de Brusselse regering blijft de realiteit ontkennen. “Het heeft zelfs een ‘Comical Ali’-gehalte”, zegt Mathias Vanden Borre. “Vervoort blijft verkondigen dat Brussel een veilige stad is, terwijl de politie het heeft over een draaischijf van de Albanese maffia.”

Schrijnende armoedecijfers, steeds meer daklozen

Ook de armoedecijfers blijven een schrijnende smet op het blazoen. “38 % van de inwoners loopt het risico op armoede of sociale uitsluiting. Eén op de drie Brusselaars is inactief. Bij jongeren onder de 25 jaar heeft 25 % geen job. Wat doet de regering-Vervoort? Blijven inzetten op zinloze gesubsidieerde tewerkstelling. Daar zitten onze bedrijven echter niet op de wachten. Zij willen goed opgeleide werknemers”, stelt Gilles Verstraeten, die ook wijst op het toenemende aantal daklozen. “Meer dan de helft daarvan hebben te maken met migratie en illegaliteit. Toch wil de Brusselse regering in Haren een nieuw opvangcentrum bouwen. Dat zal er alleen maar voor zorgen dat Brussel nog meer dan ooit een draaischijf wordt van mensenhandel en de daklozenproblematiek zal blijven toenemen.”

Groene dogma’s

Zoals dat ook in de federale regering het geval is, drukken groene dogma’s een stempel op het Brusselse klimaat- en energiebeleid. “De dieselban komt er in 2030, maar niemand weet hoe dat in zijn werk zal gaan. De regering heeft haar klimaatordonnantie zodanig gebetonneerd, dat het Brusselse klimaatbeleid door rechters zal worden bepaald. Ondertussen betalen Brusselaars tot 300 euro meer voor hun elektriciteit dan in Vlaanderen, terwijl de prijzen blijven stijgen en een broodnodige liberalisering van de Brusselse energiemarkt onmogelijk wordt gemaakt”, stelt Cieltje Van Achter.

Ommekeer noodzakelijk

Het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft een kluwen van eilandjes en baronieën. De broodnodige institutionele hervormingen blijven uit. “Het is morrelen in de marge”, zeggen de drie parlementsleden. “Ingrijpende hervormingen, zowel beleidsmatig als institutioneel, zijn absoluut noodzakelijk om eindelijk een ommekeer te realiseren. Het huidige gefossiliseerde linkse bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, al drie decennia onder leiding van de PS en voor de derde legislatuur op rij met kopman Rudi Vervoort, zit evenwel vast in een tunnelvisie”, besluiten Cieltje Van Achter, Gilles Verstraeten en Mathias Vanden Borre.

Lees hier een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Start video