Informatie in eigen taal cruciaal

Brusselaars getuigen dat ze in het Brusselse vaccinatiecentrum op de Heizel, het grootste van het land, geen begeleiding en uitleg over de vaccinatie in het Nederlands krijgen. Zo blijkt uit een getuigenis dat de zorgverleners het geen probleem vinden dat de persoon in kwestie niet alles begreep, ook al stelde die vragen over het gebruik van medicatie. “Dit is absoluut onaanvaardbaar. Het is cruciaal dat Nederlandstalige Brusselaars in hun eigen taal info krijgen over de vaccinatie en zelf kunnen communiceren. Zo niet, kan dit leiden tot levensgevaarlijke situaties”, aldus Verstraeten.

Nederlandstaligen respectloos behandeld

Verstraeten is bijgevolg enorm bezorgd over de dienstverlening in de Brusselse vaccinatiecentra, en bij uitbreiding ook in de testcentra, die wettelijk tweetalig moet zijn. “Zo vernemen we dat Nederlandstaligen in het testcentrum van Brussel-Zuid respectloos behandeld worden en dat de schriftelijke communicatie er uitsluitend in het Frans gebeurt. Donderdag zal ik Brussels minister van Gezondheid Maron over deze kwestie bevragen.”

Van den Brandt moet verantwoordelijkheid opnemen

Minister Elke Van den Brandt moet haar verantwoordelijkheid als Nederlandstalige minister van Gezondheid opnemen, vindt Verstraeten: “Haar afwezigheid doorheen deze crisis is eigenlijk niet meer te verdedigen. Ik roep haar daarom op om naar de voorgrond te treden, haar bevoegdheden uit te oefenen en de Nederlandstalige Brusselaars te beschermen.”