Naleving tweetaligheid

Maandag stelt minister Gatz zijn nota ‘Meertaligheid 2019-2024’ voor in het Brussels Parlement. De centrale doelstelling is dat alle Brusselse 18-jarigen drietalig moeten zijn. Cieltje Van Achter wil de doelstelling onderschrijven, maar heeft haar bedenkingen na het lezen van de ‘nota meertaligheid 2019-2024’. “Wij zijn heel tevreden dat het debat over taal in Brussel uitvoerig zal gevoerd worden en wij met onze Franstalige collega’s kunnen discussiëren hoe de kennis van het Nederlands, Frans en Engels te versterken. Sommige van de voorgestelde recepten om meertaligheid te behalen vinden wij echter contraproductief en de naleving van tweetaligheid bij de openbare diensten wordt niet eens vooropgesteld.”. 

Geen ambitie

Het respect voor de wettelijke tweetaligheid is voor Van Achter het beginpunt voor de meertaligheid van onze hoofdstad. “De taalwetgeving gaat niet over structuren, maar over mensen die dagelijks geconfronteerd worden met taaldiscriminaties in de gemeentediensten, politie en ziekenhuizen. De Brusselse regering kan optreden tegen de flagrante schendingen van de taalwetgeving, maar weigert die essentiële pijler van Brussel af te dwingen. De nota heeft geen enkele ambitie om op het terrein hier snel resultaat in te boeken. Iedereen moet meertalig worden, maar de dienstverlening kan blijkbaar verder in het Frans.”

Oplossingen voor Brusselse ketjes

Cieltje Van Achter en haar collega-parlementslid Gilles Verstraeten maken zich ook zorgen over een aantal prioriteiten van de nota. “Het valoriseren van de thuistaal,  de tweetalige lerarenopleiding of het vergewestelijken van het onderwijs zijn geen oplossingen waar de Brusselse ketjes meertalig van zullen worden. De Vlaamse en Franstalige gemeenschappen moeten in Brussel (blijven) inzetten op sterk taalonderwijs. De uitwisseling van leerkrachten Nederlands en Frans kan zeker helpen. Voor het Nederlandstalige onderwijs in Brussel moet de focus blijven liggen op de eerste en grootste uitdaging: een goede kennis van de schooltaal, het Nederlands.”

We hopen dan ook dat deze nota een start is om het taaldebat in Brussel aan te zwengelen- ook bij de Franstalige partijen-, maar het kan absoluut geen eindpunt betekenen voor N-VA.