Een van de vijf wachtposten in het Brussels Gewest kan een tweetalige dienstverlening garanderen. De andere wachtposten functioneren dus in principe zuiver Franstalig. “Nochtans zouden alle wachtposten wettelijk gezien tweetalige dienstverlening moeten kunnen bieden”, stelt Verstraeten.

"Een totaal mysterie"

44 procent van de artsen in de wachtdienst heeft zijn tweetaligheidsattest behaald, waaronder 50 Franstaligen en 105 Nederlandstaligen. Dat blijkt uit het antwoord in de commissie Gezondheid en Bijstand aan Personen. “Het is opnieuw duidelijk dat de tweetaligheid vooral door de Nederlandstalige artsen gegarandeerd wordt. Hoe het mogelijk is dat met 44 procent tweetalige artsen echter slechts één wachtpost op vijf tweetalig kan werken is mij echter een totaal mysterie”, stelt Verstraeten.

Onverantwoorde houding

Uit het antwoord blijkt ook dat Franstalige artsen die in de feiten wel voldoende tweetalig zijn zich niet laten certifiëren. Dit zou immers hun werklast verhogen. “Een totaal onverantwoorde houding”, vindt Verstraeten. “Zo schuift men eigenlijk het werk af op de Nederlandstalige collega’s die wel de moeite doen om hun tweetaligheidsattest te behalen.”

Respect voor Nederlandstalige patiënten in Brussel

Verstraeten vindt in ieder geval dat er meer werk moet gemaakt worden van de tweetaligheid dan nu het geval is: “De Nederlandstalige Brusselse patiënten, die het vaak moeilijk hebben om een huisarts te vinden, hebben hun rechten en die moeten gerespecteerd worden.”