Gilles Verstraeten pareert Brussels minister-president over opvang transmigranten

Door Gilles Verstraeten op 26 februari 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Wonen en werken in Brussel
Begrotingscontrole wordt onmogelijk gemaakt

“De federale overheid is niet verplicht om opvang te voorzien voor transmigranten en hun illegale situatie mee verder te bestendigen.” Brussels parlementslid Gilles Verstraeten pareert de verwijten van Brussels minister-president Vervoort (PS) aan het adres van de federale overheid over de opvang van transmigranten. “De bedoeling moet zijn om ze in de wettelijke asiel- en migratieprocedures in te schakelen, waarna ze effectief van de federale overheid opvang krijgen.”

Zand in de ogen strooien

In een reportage van Bruzz wijzen zowel minister-president Vervoort (PS) als Schaarbeeks burgemeester Jodogne (Défi) en de heer Kassou van het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen met de vinger naar de federale overheid, die volgens hen verantwoordelijk is voor de opvang van transmigranten. Maar dat klopt niet, weet Gilles Verstraeten. “Op zijn minst minister-president Vervoort zou dat moeten weten en stoppen met zand in de ogen te strooien.”

Bed, bad en brood

Om te beginnen zijn transmigranten mensen die op een illegale manier het land zijn binnengekomen. Ze hebben meestal geen enkele intentie om hier te blijven. Indien ze wettelijk asiel aanvragen, krijgen ze van de federale overheid bed, bad en brood. Voor de opvang van (illegale) transitmigratie an sich is de federale overheid dus niet verantwoordelijk. 

Brussel werkt onwettige situatie in de hand

Meer nog: Brussel werkt met de opening van een gewestelijk opvangcentrum voor transmigranten een onwettige situatie in de hand. “Het Brussels Gewest maakt de facto van Brussel een ‘hub’, een draaischijf voor transmigratie en dus voor de uitzichtloosheid en illegaliteit die daarmee gepaard gaan. Brussel lijkt er alles aan te doen om een sluitend migratiebeleid te doen falen en mee de illegaliteit te organiseren”, aldus Verstraeten.

Politie moet controleren

De Brusselse politiek is wél bevoegd voor de politie. Die moet controleren of transmigranten bevelen om het grondgebied te verlaten naleven. “Als de politie in Brussel niet controleert, kan de federale overheid onmogelijk een correct uitwijzingsbeleid voeren. Ik vind het dan ook bijzonder cynisch dat men eerst deze situatie laat ontstaan en ontsporen, ze dan met een opvangcentrum verder faciliteert, en daarna naar de federale overheid wijst”, besluit Verstraeten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is