Brussel als hét vertrekpunt voor migranten

“Het onderzoek van Bruss’Help (het vroegere La Strada) herbevestigt jammer genoeg onze analyse”, zegt Verstraeten. Het rapport geeft aan dat de keuze voor noodopvang in plaats van voor structurele oplossingen voor een deel door de kwestie migratie is ingegeven. “Het onderzoek zegt zelf dat een belangrijk deel van de mensen in de noodpvang van Samusocial en het Burgerplatform geen enkele hoop heeft om te regulariseren. Die kan je bijgevolg ook geen structurele begeleiding geven. Bij de samenvatting op de website van La Strada staat te lezen dat Brussel hét punt van vertrek is geworden voor migranten die het Verenigd Koninkrijk willen bereiken”, aldus nog Verstraeten.

Af van reputatie als draaischijf van illegaliteit

“Het daklozenbeleid in Brussel lijkt dan ook steeds meer op een georganiseerde chaos: door steeds meer opvang voor transmigranten trekken we deze mensen naar Brussel. Doordat deze groep in aantallen blijft aanzwellen, zullen we alsmaar meer middelen in noodopvang moeten blijven pompen, ten koste van structurele begeleiding en opvang in Housing First, begeleid wonen of onthaalhuizen”, argumenteert Verstraeten. Voor het Brussels Parlementslid moet Brussel dan ook af van de reputatie als draaischijf van illegaliteit: “Brussel moet meewerken aan een krachtdadig federaal migratiebeleid, de transmigratie aanpakken, en voor de rest inzetten op een structurele aanpak voor daklozen die er aanspraak op kunnen maken.”