Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) ondervroeg Collegelid Sven Gatz, bevoegd voor onderwijs, over de stand van zaken in het dossier van de Prinses Paolaschool en Klim Op, beide Nederlandstalige gemeentelijke basisscholen in Sint-Lambrechts-Woluwe. De scholen werden door verwaarlozing van de gebouwen al meermaals met sluiting bedreigd door de Vlaamse onderwijsinspectie. “De VGC staat klaar met geld en expertise, maar burgemeester Maingain (DéFi) doet niets. De rotte FDF-tactieken van weleer zijn de wereld nog niet uit”, aldus Gilles Verstraeten.

Al jaren slaken de directie en leerkrachten van basisschool ‘Prinses Paola’ en de buitengewoon lagere school ‘Klim Op’ in Sint-Lambrecht-Woluwe noodkreten over de erbarmelijke staat van hun schoolgebouw. Terwijl de klassen van Klim Op al jaren in containers huizen, moeten de leerlingen van de Prinses Paolaschool nog steeds les volgen in het onveilige schoolgebouw. Dit situatie is zo erg dat de erkenning van de scholen al verschillende keren in gevaar kwam. “De sanitaire voorzieningen zijn verouderd en er is schimmel op allerhande plaatsen. Dat kinderen in deze gevaarlijke omstandigheden les volgen is onaanvaardbaar”, zegt Gilles Verstraeten.

De Nederlandstalige gemeentelijke basisscholen wachten al sinds vorige eeuw op een veilig schoolgebouw. De deadline van de eerste aanvraag, die in 1996 werd ingediend, verviel in 2018. Intussen liggen nieuwe plannen klaar voor de renovatie en uitbreiding van de huidige campus met de integratie van onder andere de sportterreinen, een Nederlandstalige bibliotheek en een muziekschool. Hoewel de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) mee wil investeren in het project, kijkt de gemeente de andere kant op. “Pogingen van de basisscholen om duidelijkheid te krijgen bij het gemeentebestuur leveren niets op. Intussen zitten de directie, leerkrachten, leerlingen en ouders met de handen in het haar.”

Volgens Verstraeten hecht de gemeente geen belang aan deze scholen. “Al decennia worden deze basisscholen aan hun lot overgelaten, met als gevolg dat leerlingen hun volledige lagere school in verouderde klaslokalen of containers moeten les volgen. Klaarblijkelijk heeft de gemeente hier geen problemen mee. De enige conclusie is dat burgemeester Maingain het Nederlandstalig onderwijs in zijn gemeente liever ziet verdwijnen. Als de gemeente niet capabel of bereid is om de scholen van veilige infrastructuur te voorzien moeten we de piste verkennen de scholen aan de gemeente te onttrekken en misschien aan een andere inrichtende macht zoals het GO! of het Katholieke net over te dragen.”

Gilles Verstraeten: 0499/528707

Fragment zitting VGC-raad hierover: https://we.tl/t-47NHKvLsUX