Het toezicht op de naleving van die taalwetgeving door de lokale besturen ligt in handen van de Brusselse vicegouverneur. Uit zijn verslag van 2020 blijkt dat nooit eerder zo veel schorsingsbesluiten werden uitgevaardigd. In totaal schorste de vicegouverneur vorig jaar 1.867 aanwervingen bij de Brusselse gemeentes en OCMW’s, stuk voor stuk omdat deze in overtreding waren met de taalwetgeving. De situatie is zo erg dat slechts 5% (!) van de contractuele aanstellingen bij de OCMW’s voldeden aan de taalwetgeving. “Maar eigenlijk kennen we de ware grootte van het probleem niet”, aldus Verstraeten. “Sommige lokale gemeenten weigeren ondanks herhaald aandringen om de vicegouverneur op de hoogte te houden van de benoemingen, ook wat betreft de verplichte pariteit Nederlands-Frans op leidinggevend niveau”, aldus Verstraeten. 

Na zo’n schorsingsbeslissing is het aan de Brusselse hoofdstedelijke regering om de aanwerving te vernietigen. Dit gebeurt evenwel nooit, laat staan dat het rapport van de vicegouverneur wordt besproken binnen de regering. “Dat laatste bevestigde minister Maron vandaag in commissie met de glimlach. Taaldiscriminatie krijgt geen enkele aandacht van deze regering die nochtans de mond vol heeft van de bestrijding van discriminatie.”