Rapport zonder conclusies en verantwoordelijken

Gilles Verstraeten herhaalde dat Brussels minister-president Rudy Vervoort en de Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron een grote verantwoordelijkheid dragen voor de nefaste aanpak van de pandemie in Brussel. Toch wijst het rapport hen niet met de vinger. “De meerderheid heeft besloten om aanbevelingen te formuleren, maar geen conclusies. Men heeft nagelaten om een verslag op te maken van wat er gebeurd is, om te vermijden dat men verantwoordelijken moet aanduiden.”

Niet handhaven, enkel sensibiliseren

Toch ziet Verstraeten ook goede kanten aan het rapport. “We hebben een aantal concrete aanbevelingen die we kunnen voorleggen aan de regering om te zien wat ze ermee doet en of ze de boodschap begrepen heeft.” De N-VA heeft volgens het Brussels parlementslid enkele zaken uit het rapport kunnen halen. “Er stond een passage in die bijna impliceerde dat je niet mag handhaven, enkel sensibiliseren.”

Moederziel alleen in Terkamerenbos

Gilles Verstraeten is voorstander van handhaving, maar nuanceert. “Je moet ook wel maken dat de regels logisch, eenvoudig en begrijpelijk zijn. Er zijn enkele regels waarop kritiek is, zoals de avondklok om 22 uur of een algemene mondmaskerplicht, zelfs als je ergens moederziel alleen in pakweg het Terkamerenbos staat.” Volgens Verstraeten is het gebrek aan handhaving het gevolg van onduidelijke instructies en regels vanuit de Brusselse overheden.

Beluister Gilles Verstraeten in De Ochtend.