“Zes weken voor die deadline moet er nog heel wat gebeuren”, aldus Verstraeten. “De digitale applicatie voor de gemeenten, waarmee ze zicht hebben op welke nieuwkomers een traject moet volgen en wie een traject volgt, zal pas in maart klaar zijn. Dan moeten ook de informatiesessies omtrent de regelgeving en de opleidingen voor die digitale applicatie plaatsvinden. Dat geeft de gemeenten niet veel tijd om zich voor te bereiden en zijn er slechts enkele weken om de digitale applicatie te testen en de kinderziektes er uit te halen. Dat is eigenlijk niet realistisch”. 

Regelgeving niet op punt

Ook de regelgeving staat nog niet op punt. De wijziging van het samenwerkingsakkoord, dat een uitwisseling van persoonsgegevens tussen de taalgemeenschappen mogelijk maakt, moet nog in laatste lezing worden goedgekeurd. De interface om dit technisch mogelijk te maken, zal zelfs maar midden juni klaar zijn.

Brusselse ‘flou artistique’

Dat geldt ook voor het sanctioneringssysteem. Verstraeten is scherp: “Een verplichting invoeren zonder afdwingbaarheid creëert onzekerheid en is een slechte start van de verplichte inburgering in Brussel. Op dit moment weten we ook bijna niets over hoe de controle en sanctionering zal verlopen. Van de gemeente Anderlecht heb ik gehoord dat het dossier van een weigeraar zal worden teruggestuurd naar het Gewest. Wat er daarna gebeurt, is onduidelijk. Ik noem dat een typische flou artistique op zijn Brussels.”

Chaotisch

“Er moet dus nog enorm veel gebeuren, er zijn nog veel onzekerheden. Ik wil meneer Maron gerust het voordeel van de twijfel geven, maar dit rondkrijgen op zes weken wordt een huzarenstuk. Zelfs als hij al 1 april haalt vrees ik dat de invoering van de verplichting chaotisch zal verlopen.”