Diepgravende controle noodzakelijk

Brussels parlementslid Gilles Verstraeten, die het resolutievoorstel indiende, is verbaasd en begrijpt de meerderheid niet. “Brussels minister van Werk Clerfayt erkent zelf dat Actiris de regels inzake openbare aanbestedingen heeft geschonden en dat een audit door het Rekenhof een goede zaak zou zijn. Gezien de vaagheid waarmee dit contract is afgesloten, is het absoluut noodzakelijk dat het Rekenhof een diepgravende controle uitvoert op de voorgaande aanbestedingen en contracten van Actiris. Alleen met een volledige transparantie over het gebruik van belastinggeld kan de overheid het vertrouwen genieten van de Brusselaar.“

Illegale audit

Dat de regeringspartijen een onderzoek door het Rekenhof als overbodig bestempelen omdat er reeds een intern onderzoek bij Actiris loopt, vindt Verstraeten hallucinant en een teken dat ze de ernst van de situatie niet inzien. Een audit vragen aan het Rekenhof door een regionaal parlement werd door een lid van de meerderheid zelfs als illegaal bestempeld, aangezien enkel de federale Kamer dat zou kunnen. “Totaal absurd”, aldus Verstraeten die ook benadrukt dat deze procedure in het Vlaams Parlement al formeel bestaat. “Meer nog, in zulke dossiers is het Rekenhof verplicht een audit te laten uitvoeren. We hebben ook een ordonnantie ingediend om de informele procedure die nu bestaat in Brussel te formaliseren.”