Drie keer zoveel daklozen (en wie weet hoeveel onder de radar)

In vroegere rapporten werd altijd gesproken van een verdubbeling de afgelopen tien jaar. “Met de stijging van de laatste twee jaar landen we op een trieste verdrievoudiging”, concludeert Verstraeten. Er werden 1.100 vrouwen geteld en 933 kinderen, wat 50 procent meer is dan twee jaar geleden. “Maar eigenlijk weten we niet hoeveel dak- en thuislozen er precies zijn, omdat velen onder de radar blijven. Dat baart ons grote zorgen, in het bijzonder omdat we ook die mensen gevaccineerd willen krijgen.”

De ene dakloze is de andere niet

Ook stelt Verstraeten zich de vraag naar de verschillende categorieën daklozen. “De ene dakloze is de andere nog niet. Iemand zonder geldige verblijfspapieren of transmigranten kunnen we per definitie niet structureel helpen, maar moeten we richting de federale migratie- en asielprocedures krijgen. Als we daar niet in slagen, zal hun aantal in de daklozenbevolking ook blijven stijgen.”

Triest resultaat van gefaald beleid

Verstraeten hekelt dat de regering lang jarenlang miljoenen investeerde in noodopvang en veel te weinig in de structurele begeleiding en opvang van daklozen. “Het hoge cijfer is het trieste resultaat van een gefaald daklozenbeleid. De regering moet nu volop inzetten op preventie en op projecten als Housing First die daklozen opnieuw een vast onderkomen geven.”