“De N-VA is er voor alle duidelijkheid sterke voorstander van om schoolinfrastructuur na de schooluren open te stellen voor activiteiten van verenigingen en buurtbewoners”, reageren Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier en Brussels parlementslid Gilles Verstraeten op de hetze rond de schoolcontracten.

Bevoegdheidsoverschrijding

De Brusselse gewestregering overschrijdt haar eigen bevoegdheden. “In plaats van samen te werken om zo tot een betere schoolomgeving te komen, koos het Brussels gewest er voor om éénzijdig te werk te gaan en alle regels aan haar laars te lappen. Hadden ze de Vlaamse Gemeenschap op voorhand betrokken bij hun plannen om scholen te versterken, dan hadden ze een luisterend oor gevonden en waren de scholen vandaag niet de klos.”

Vlammend advies van Raad van State

De Raad van State bond als eerste de kat de bel aan. “Ik heb nog nooit een advies van de Raad van State gelezen waar zo vlammend duidelijk gesteld wordt dat een overheid haar bevoegdheden te buiten gaat en ongrondwettelijk te werk gaat als in deze kwestie”, zegt Gilles Verstraeten. “Wij volgen dan ook gewoon het advies van de Raad van State”, voegt Tavernier toe. “De Brusselse regering had na dit duidelijke alarmsignaal zélf het initiatief moeten nemen om overleg te plegen met de Vlaamse Regering.”

Onterecht kritiek van linkerzijde

Gilles Verstraeten vindt de kritiek van de linkerzijde onterecht: “Men zegt dat het Gewest hier haar verantwoordelijkheid neemt omdat de Gemeenschappen dat niet doen. Dat is manifest onwaar! De VGC en de Vlaamse Gemeenschap stellen al jarenlang schoolinfrastructuur open via het beleid rond Brede Scholen. De Vlaamse regering geeft hier al sinds 2012 jaarlijks 750.000 euro aan werkingskosten voor uit, en investeert daar nog bovenop.”

Gevaarlijk precedent

De beide parlementsleden aanvaarden niet dat de bevoegdheidsverdeling en de Grondwet niet gerespecteerd worden. Voor Annabel Tavernier is dit een gevaarlijk precedent: “Anders is in de toekomst het hek helemaal van de dam en holt het Gewest de Vlaamse bevoegdheden simpelweg uit.” Voor Verstraeten is het gewoon een kwestie van respect: “De Brusselse parlementsleden en de Brusselse regering hebben allemaal gezworen de Grondwet na te leven bij hun eedaflegging. Dat ze de dan ook daad bij woord voegen.”