Volgens Verstraeten is het beleid van de Brusselse regering enorm sterk gericht op schadebeperking: “Met de eerste gebruikersruimte Gate als speerpunt, waar verslaafden onder medische begeleiding drugs kunnen gebruiken. Een goed drugsbeleid moet ook gericht zijn op het vergroten van de gezondheid en het welzijn van de druggebruiker. Maar het mag daar niet bij blijven. Zonder visie over hoe men drugsverslaafden wil doen afkicken, blijft men in feite enkel drugsgebruik faciliteren. Dat op de koop toe drugsbezit in een straal van 500 meter rond de gebruikersruimte niet bestraft wordt, is de verkeerde keuze. Er mag geen ruimte voor gedoogbeleid zijn.”

Vrijwillig als het kan, verplicht als het moet

Verstraeten pleit voor een strengere aanpak in Brussel: “We moeten afstappen van een benadering die te eenzijdig uitgaat van risicobeperking door onder meer gebruikersruimtes, en moeten veel meer inzetten op een aanklampend beleid van verslavingszorg met als duidelijke doelstelling van de verslaving af te raken. Daarbij moeten we zo veel mogelijk inzetten op vrijwilligheid. Maar van zodra zij die door verslaving of psychologische problemen een gevaar voor zichzelf en hun omgeving vormen, moet je overgaan tot een verplichte tijdelijke opname zodat zij kunnen worden begeleid en hen weer een minimum aan menswaardigheid kan worden gegeven. Vorig jaar waren er 4.000 incidenten met drugsverslaafden in metrostations! Men moet eens tot het besef komen dat sommige drugsverslaafden niet in staat zijn om vrijwillig hulp te zoeken.”

Nog meer gebruikersruimtes

In oktober opent een tweede gebruikersruimte in Brussel. “En als het van Maron afkomt, volgen er nog veel meer”, aldus Verstraeten. Volgens hem maakt Maron in zijn aanpak van de drugs- en verslavingsproblematiek dezelfde fout als in het door hem gevoerde daklozenbeleid. “Er is de voorbije jaren massaal veel geld gepompt in extra opvang voor daklozen, te weinig geïnvesteerd in structurele oplossingen en er is geen aandacht geweest voor aanklampend beleid. In het drugs- en verslavingsbeleid gaat men nu dezelfde fout maken: meer geld voor meer gebruikersruimtes en een beleid dat niet aanklampend genoeg om verslaafden werkelijk te doen afkicken.”