Vrijdagnamiddag kwam het Brussels Parlement met spoed bijeen om minister Maron te bevragen over de lage vaccinatiegraad in de hoofdstad. De situatie is dramatisch: amper 51 procent van de Brusselaars kreeg een eerste prik. Daarmee heeft Brussel de laagste vaccinatiegraad van West-Europa. Ondanks de hoogdringendheid en ernst van het probleem maakte minister Maron amper twee uurtjes vrij om het parlement te woord te staan.

Brussels minister Maron is het noorden kwijt

Maron wil met een soort ‘offensief’ de vaccinatiegraad opkrikken tot 65 procent tegen eind oktober. Brusselaars kunnen nu terecht voor een prik in winkels, bedrijven en zelfs op bouwwerven op voorwaarde dat op voorhand minstens tien personen zich aanmelden. Volgens Gilles Verstraeten ontbreekt het Maron aan een efficiënte en volgehouden strategie. “Mensen vaccineren in Primark en Action, je houdt het niet voor mogelijk. Het is duidelijk dat de minister het noorden kwijt is en improviseert.”

Onwillige Brusselaar dient individueel overtuigd te worden

Verstraeten herhaalt zijn oproep aan de regering om proactief alle niet-gevaccineerde Brusselaars te benaderen in plaats van te wachten tot zij zelf de stap zetten. “De regering gaat er nog teveel van uit dat het probleem toegankelijkheid van de vaccinatie is, eerder dan dat veel mensen het vaccin gewoon niet willen op dit moment en individueel overtuigd moeten worden via alle mogelijke kanalen. Men laat de Brusselse bevolking besmet met slechte informatie zonder ze individueel te vaccineren met de juiste informatie. De regering zegt daarop in te zetten maar op welke manier is vooralsnog onduidelijk. Hoe dan ook komt dit veel te laat. In Antwerpen werkt men zo al sinds oktober 2020”, aldus Verstraeten.

Piek van besmettingen verwacht begin oktober

De tijd dringt want experts verwachten een vierde golf in Brussel met een piek van besmettingen begin oktober. Intussen blijven er veel vragen onbeantwoord. “Zo hebben we nog steeds geen overzicht van de acties die zowel door het Gewest als door de negentien gemeenten ondernomen worden om de vaccinatiegraad op te krikken. Het gevoel overheerst dat er al maanden hier en daar initiatieven worden genomen zonder enige vorm van samenwerking of harmonisatie.”

Geen antwoord op vraag naar vaccinatiecijfers zorgpersoneel

Ook is Verstraeten enorm bezorgd over het feit dat we nog steeds niet weten hoeveel personeelsleden van de Brusselse woonzorgcentra en andere zorginstellingen niet gevaccineerd zijn. “In Vlaanderen hebben de woonzorgcentra die cijfers vrijwillig vrijgegeven, maar in Brussel weigert Iriscare dit halsstarrig. Ik heb de cijfers dan maar in juli via het parlement opgevraagd, maar vooralsnog zonder antwoord.”

Onduidelijkheid over handhaving quarantaine door terugkerende reizigers

Tegelijkertijd blijft er over de handhaving van de huidige regels veel onduidelijkheid. “We weten niet of de controle op de naleving van de quarantaineregels bij terugkerende reizigers door de gemeenten en politie doeltreffend verloopt. De Brusselse regering heeft dit via een wettelijk kader de facto onmogelijk gemaakt, waarvoor we nu de prijs betalen. Dit terwijl een op drie van de Brusselaars die terugkeren uit een rode zone positief test.”