De N-VA verzet zich sterk tegen de opening van een gewestelijk opvangcentrum voor transmigranten. Tot ontsteltenis van Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten houdt het Gewest hier niet alleen een illegale situatie mee in stand, maar creëert het ook een menselijke catastrofe. “De Brusselse regering maakt zo van Brussel verder een draaischijf van transmigratie, de illegaliteit en dus uitzichtloosheid. En dat terwijl volgens bepaalde schattingen al tienduizenden mensen illegaal in Brussel wonen, sommigen al meer dan 10 of 20 jaar!”

Niet bevoegd

In zijn tussenkomst benadrukte Verstraeten ook dat de federale overheid helemaal niet bevoegd is voor de opvang van transmigranten: “De federale overheid moet de vrijwillige of verplichte terugkeer organiseren van mensen die zich hier onwettig bevinden, en opvang voorzien voor asielzoekers,” aldus Verstraeten, “maar moet toch niet onwettig verblijf van mensen die zichzelf in die situatie plaatsen mee faciliteren?”

Verstraeten wees in de commissie vooral op een totaal gebrek aan controle door de politie in Brussel of bevelen om het grondgebied te verlaten nageleefd worden, waarvoor de Brusselse politiek via de politiezones wél bevoegd is. “Als de politie in Brussel niet controleert, kan de federale overheid onmogelijk een correct uitwijzingsbeleid voeren. Ik vind het dan ook bijzonder cynisch dat men eerst deze situatie laat ontstaan en ontsporen, ze dan met een opvangcentrum verder faciliteert, en daarna naar de federale overheid wijst”, aldus Gilles Verstraeten.