“De uitleg van Maron was dat door de gunstige evolutie van de Covid-pandemie en het uitdoven van de federale fase van het crisisbeheer een ‘aantal kleine technische aanpassingen aan de wetgeving’ nodig waren”, zegt Gilles Verstraeten. “Daar konden we mee leven, maar we wilden niet dat hij  Maar we hebben duidelijk gezegd dat het niet om een belangrijke wettekst mocht gaan, aangezien Maron het parlement er al bijgelapt had met zijn ordonnantie over de elektriciteitsmarkt: snel snel een enorm belangrijke tekst van 400 pagina’s door het parlement gejaagd. Dat wilden we dus absoluut niet.”

Maron heeft gelogen

Vandaag bleek volgens Verstraeten dat Maron stomweg tegen het parlement gelogen heeft gezien het om een Brusselse versie van de federale pandemiewet gaat. Volgens Gilles Verstraeten is het onaanvaardbaar dat de Brusselse regering dit op één week snel wilde laten goedkeuren. “Dit doe je gewoon niet even tussen de soep en de patatten op twee dagen. Dit kán niet!”

Regering kan op eigen houtje handelen

“De ordonnantie zou aan de Brussel Regering een algemene machtiging geven om op eigen houtje en zonder enige parlementaire controle een avondklok in te voeren, afstandsregels op te leggen, de toegang tot bepaalde inrichtingen te beperken enzovoort. Hier worden de grondrechten van de Brusselaars nog maar eens flagrant met de voeten getreden. En het parlement mag zich daar niet eens over uitspreken”, zegt een verbolgen Gilles.

Juridische procedure niet gevolgd

Verstraeten wijst er ook op dat de correcte juridische procedure niet gevolgd is: “Er is nog geen officiële parlementaire versie van het document en het verplichte advies van de Raad van State is enkel in het Nederlands beschikbaar.” Verstraeten begrijpt ook niet waarom de regering hamert op de urgentie om deze tekst snel goed te keuren: “Er is geen enkele urgentie. Waarom moet nu snel een ordonnantie gestemd worden terwijl men zonder dergelijke basis in het verleden ook al strengere maatregelen dan federaal heeft genomen?”

Uitgesteld

Na overleg tussen meerderheid en oppositie is beslist om de behandeling van de ordonnantie met een week uit te stellen. Verstraeten is tevreden dat de meerderheid inziet dat deze manier van werken onaanvaardbaar is: “We hebben nu tijd om de ordonnantie grondig te bestuderen en amendementen in te dienen, wat we zeker zullen doen.”